Lễ ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp liêm chính

CLB ra đời để cùng nhau lan tỏa, thực hiện và hướng tới khởi nghiệp liêm chính hướng tới sự phát triển bền vững của giới Startup Việt Nam

CLB Khởi nghiệp liêm chính - cách đây 3 tuần

Tác giả: Ban Thư ký Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia